BUSINESS INTELLIGENCE

Informacja w postaci raportu, wykresu wraz ze strategicznymi wskaźnikami dostępna na każdym urządzeniu!

(laptop, PC, tablet oraz smartfon.)

BI dostarcza uporządkowanego, jednolitego i wiarygodnego zbioru danych, który stanowi doskonałe źródło do odkrywania wiedzy nie tylko przez analityków i kadrę kierowniczą, ale także przez wszystkich operatorów systemu enova365.

Wizualizacja wszystkich potrzebnych danych

w postaci panelu z wykresami.

Agregacja wartości liczbowych, procentowych i tekstowych w wykresy

Tworzenie raportów, zestawień i podsumowań

Integracja z innymi narzędziami do wizualizacji danych

Współpracuj i dziel się wynikami

Twórz strategie biznesowe i planuj działania

w oparciu o obiektywne dane

Służymy pomocą w doborze odpowiedniego oprogramowania analitycznego.