RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str. 1, dalej: „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest IT SERVICE GROUP POLAND z siedzibą w  Karskach 63-410, ul. Akacjowa 3, z którą można kontaktować  się poprzez e-mail : rm@itsg.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu wykonania zawartej przez Państwa z naszą firmą umowy dotyczącej:

– świadczenia usług i realizacji zamówień 

– umowy kupna/sprzedaży

– weryfikacji wiarygodności płatniczej,

– dochodzenia roszczeń, 

– marketingu bezpośredniego  usług objętych ofertą handlową firmy

– zachowania kontaktu na podstawie Art. 666 ust. 1 lit. A RODO

Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych:

– imię i nazwisko

– adres e-mail,

– adres firmy lub innego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

– numer telefonu

– numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych oraz posiadacie państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przechowywania danych :

– W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy,  informujemy, że będą̨ one przetwarzane przez okres  w którym mogą̨ ujawnić́ się̨ roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

– Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych usług przetwarzamy do momentu, aż̇ zgłoszą̨ Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu

– Dane mogą być przechowywane do momentu odwołania zgody.

Państwo jako podmioty  mają prawo do :

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do przenoszenia danych;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

– prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych: 

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń́ / zamówień́ / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

Mechanizm cookies:

Cookie to mały plik przechowywany na twoim urządzeniu i wykorzystywany do celów statystycznych, poprawy funkcjonalności strony internetowej i innych funkcji. Nie stosujemy cookies do celu gromadzenia informacji stanowiących dane osobowe o użytkownikach. Niektóre z przetwarzanych informacji mogą być jednak uznane za dane osobowe. Jeśli chcesz ograniczyć działanie cookies lub zablokować je w Serwisie, możesz zrobić to zmieniając ustawienia przeglądarki. Możesz na przykład zablokować wszystkie cookies, za wyjątkiem własnych (pierwszej kategorii) cookies, lub też usunąć wszystkie cookies przy wyjściu z przeglądarki.

Serwis stosuje dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2018 r., poz. 1954 ze zm.) masz prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
GoogleChrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie -zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące użytkowników. W reklamach zamieszczanych na stronie Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

W ramach Serwisu wykorzystujemy także Google Analytics – usługę analizy witryn internetowych świadczoną przez Google. Google Analytics używa plików cookies do analizy ilości użytkowników odwiedzających stronę oraz sposobów w jaki korzystają z witryny. Więcej informacji na temat korzystania z cookies można znaleźć w Polityce prywatności Google – http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.