PROGMAN – oprogramowanie dla stołówek

OBSŁUGA LISTY MAGAZYNÓW I KARTOTEKI (PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN)

DOKONYWANIE WSZELKICH OPERACJI NA DANYM ARTYKULE (ROZCHODY FIFO, WG TERMINU WAŻNOŚCI)

DEFINIOWANIE NOWYCH RODZAJÓW OPERACJI MAGAZYNOWYCH, BIEŻĄCE WYDRUKI, AUTOMATYZACJA ZAMKNIĘCIA MIESIĄCA I ROKU.

DEFINIOWANIE DZIENNYCH ZAPOTRZEBOWAŃ NA ARTYKUŁY ORAZ WYDRUK WRAZ Z WYLICZONYMI KOSZTAMI.

GENEROWANIE OKRESOWYCH STATYSTYK I ZESTAWIEŃ

DEFINIOWANIE POTRAW, WYDRUK JADŁOSPISU, KALKULACJA KALORYCZNOŚCI

DZIENNE RAPORTOWANIE ROZCHODÓW ARTYKUŁÓW Z UWZGLĘDNIENIEM POSIŁKÓW DOFINANSOWANYCH

System z powodzeniem wdrożony w placówkach.

Przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka ul. Jana Brzechwy 2 w Ostrowie Wlkp.

Przedszkole nr 10 przy ulicy Modrzewskiego 4 w Ostrowie Wlkp.

Przedszkole nr 16 przy ulicy Partyzanckiej 15 w Ostrowie Wlkp.

Przedszkole nr 14 Maluszek przy ul. Bardowskiego w Ostrowie Wlkp.

Przedszkole nr 17 Ciuchcia przy ul.3 Maja w Ostrowie Wlkp.

Przedszkole w Jankowie Przygodzkim

Wdrożenie w ciągu 1 miesiąca dzięki przyjaznym metodom


Pięciogodzinny cykl  prac szkoleniowo-wdrożeniowych:

 1.Instalacja i konfiguracja programu na komputerze wskazanym przez kontrahenta – czas trwania 1 godzina

Usługa instalacji obejmuje również ustawienie archiwizacji bazy danych programu na nośnik zewnętrzny oraz przeszkolenie użytkownika programu w zakresie tej czynności.

 2.Szkolenie część pierwsza – czas trwania 1 godzina

uzupełnienie parametrów podstawowych

rejestracja użytkownika oraz logowanie

kartoteki magazynowe

bilans otwarcia

dostawcy

faktury zakupu

3.Szkolenie część druga – czas trwania 2 godziny

potrawy, elementy składowe

grupy wychowanków

sposób rozliczania dofinansowanych posiłków przez MOPS

raporty dzienne

3.Szkolenie część trzecia – czas trwania 1 godzina

raporty podstawowe i własne

sposoby emisji raportów (monitor, drukarka, arkusz kalkulacyjny, PDF)

podsumowanie