Nowa wersja enova365 o numerze 2404.0.0

Główne nowości:

 1. Projekty i Budżetowanie – Te nowe moduły rozszerzają możliwości enova365, oferując zaawansowane narzędzia do zarządzania projektami i precyzyjnego budżetowania.
 2. Produkcja – Ulepszony moduł produkcji jest teraz jeszcze bardziej funkcjonalny, umożliwiając lepszą organizację procesów produkcyjnych.
 3. Business Intelligence (BI) – Długo oczekiwane raporty przestawne w module BI zostały znacząco rozbudowane, co pozwoli na jeszcze lepszą analizę danych.

W skrócie, co nowego pojawiło się w modułach, wraz z wersją 2404:

W module Handel:

 • Ceny i rabaty: Dodaliśmy możliwość rejestrowania historii cen. Funkcjonalność związana jest z dyrektywą Omnibus i oparta o parametr na definicji ceny.
 • Umowy cykliczne: Na dokumencie Umowy umożliwiliśmy zarejestrowanie pozycji dwóch typów: usługi realizowanej cyklicznie i pozycji, której podstawą wyliczenia ilości jest odczyt z licznika.

W module Nieruchomości:

 • Nieruchomości: Dodaliśmy nowy mechanizm rozliczeń najmów, odczytów liczników oraz usług obiektów nieruchomości.
 • Nieruchomości: Na obiektach liczników w obszarze Nieruchomości dodaliśmy pole Lokalizacja. Pozwoli to na określanie konkretnego umiejscowienia licznika, jeśli nie znajduje się on w lokalizacji nieruchomości nadrzędnej.

W module Praca Hybrydowa:

 • Rezerwacje stanowisk pracy: Dodaliśmy możliwość graficznej rezerwacji stanowisk pracy.

W module Business Intelligence:

 • Raporty przestawne: Rozbudowaliśmy funkcjonalność ustawień układu Raportu przestawnego o możliwość zapisu filtrowania. Powoduje to, że wartości ustawione w filtrze, zarówno z poziomu pola, jak i edytora filtrów, zapisywane są w układzie. 
 • Merytoryczne – obszar CRM: Wprowadziliśmy nowe modele danych dotyczące floty oraz przygotowaliśmy modele danych analizujące budżetowanie rozszerzone prowadzone w wariancie okresowym
 • Merytoryczne – obszar księgowy: Wprowadziliśmy domeny zbierające dane z preliminarza i jego rozliczenia.

W module Projekty i Budżetowanie:

 • Budżetowanie: Dodaliśmy definicje budżetów, w których zebraliśmy wszystkie parametry związane z budżetem.
 • Budżetowanie: W definicji projektu dodaliśmy możliwość określenia listy definicji budżetów, według których będzie można tworzyć budżety pod dodawanymi projektami oraz oznaczenia jednej jako domyślna.
 • Budżetowanie: Przy definicji budżetu dodaliśmy możliwość określenia czy parametry budżetu np. Sposób rozliczania, Typ okresu i Wariant rozliczania mają wynikać ściśle z wybranej definicji czy można je ustawiać bezpośrednio na tworzonym budżecie (parametr „Możliwa modyfikacja parametrów budżetu”).
 • Budżetowanie: Do nagłówka budżetu dodaliśmy symbol definicji.

W module Produkcja:

 • Ogólne: Dodaliśmy nową bazę demonstracyjną o nazwie: „Produkcja zaawansowana”, dedykowaną potencjalnym użytkownikom na zapoznanie się z funkcjonalnością modułu. 
 • Meldunki: Na meldunku produkcyjnym dodaliśmy nową czynność: „Rozlicz materiały”, która generuje dokumenty rozchodu dla posiadanych na magazynie materiałów, wskazanych na meldunku.
 • Zlecenia produkcyjne: Dodaliśmy nową funkcjonalność wystawiania zleceń produkcyjnych do pozycji zamówień od odbiorców.
 • Zlecenia produkcyjne: Dodaliśmy nowy obszar o nazwie: „Pozycje zleceń’ w sekcji Realizacja produkcji.